ochrona odgromowa

Osprzęt odgromowy – z czego składa się system odgromowy?

Systemy odgromowe to instalacje, które montowane są na obiektach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych. W konstrukcji instalacji odgromowych wyróżniamy:

  • Zwody ‒ zwody bezpośrednio przyjmują wyładowania atmosferyczne.
  • Przewody odprowadzające ‒ odprowadzają prąd ze zwodów poziomych i pionowych do uziemienia.   
  • Uziomy ‒ “przejmują ładunek elektryczny” i rozpraszają go w gruncie. Wyróżniamy dwa układy uziomów, układ typu A ‒ są to uziomy poziome, tak zwana bednarka i uziomy pionowe – prętowe. Uziomy typu A montowane są na zewnątrz budynku i podłączone są oddzielnie do każdego przewodu odprowadzającego. Układ typu B stanowią uziomy fundamentowe, uziomy otokowe lub kratowe. Rezystancja uziemienia nie powinna być większa niż 10 Ω (omów). 
  • Zaciski probiercze – zaciski probiercze odpowiadają za kontrolę i pomiar rezystancji uziomu oraz ciągłości galwanicznej systemu odgromowego.
  • Maszty odgromowe – zadaniem masztów jest wytworzenie stref ochronnych dla wystających ponad połać dachu urządzeń, na przykład anten czy świetlików. Wyróżnić możemy różne rodzaje masztów, między innymi maszty wolnostojące, maszty izolowane, maszty kominy, maszty na trójnogu, maszty do zwodów czy maszty izolowane. 

Osprzęt odgromowy tworzą również:  

  • Wkręcane lub wbijane w podłoże kołki odgromowe, które służą do prowadzenia przewodów odprowadzających i zwodów. Wyróżniamy kołki odgromowe różnego typu, między innymi kołki odgromowe jednośrubowe, dwuśrubowe, z języczkiem, ze stopką, z blaszką, do mocowania bednarki.
  • Złącza odgromowe ‒ złącza umożliwiają połączenie różnego typu zwodów. Wyróżniamy złącza rynnowe, krzyżowe, przelotowe i inne.
  • Uchwyty odgromowe ‒ uchwyty  są pomocne przy montażu instalacji na wykonanych z różnych materiałów pokryciach dachowych. Wyróżniamy uchwyty pod papę, pod dachówkę, pod blachę, do rur spustowych i inne. 
  • Elementy naprężające i mocujące, na przykład wsporniki mocujące, haki, śruby rzymskie.
  • Puszka odgromowa – puszka odgromowa zabezpiecza złącze kontrolne instalacji odgromowej, chroni między innymi przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.  

Dobrze dobrany osprzęt odgromowy i zamontowana w prawidłowy sposób instalacja zabezpieczą przed wyładowaniem piorunowym całą instalację budynku.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.