Ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych to niezwykle istotna kwestia. Uderzenie pioruna w obiekt budowlany może skutkować pożarem, uszkodzeniem sprzętów elektronicznych i porażeniem domowników. 

Odgromówka zapewnia ochronę zewnętrzną i wewnętrzną danego obiektu ‒  chroni przed uderzeniem pioruna, a także ogranicza wystąpienie przepięć, które mogą wystąpić na skutek przepływu prądu w zewnętrznej części instalacji odgromowej i w innych częściach przewodzących danego obiektu.

Normy dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych

Aby zewnętrzna ochrona odgromowa  ‒ LPS, zapewniała bezpieczeństwo musi spełniać określone normy — mowa tutaj o czteroarkuszowej normie PN-EN 62305, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące wymagań z zakresu ochrony odgromowej. 

  • PN-EN 62305-1:2011 ‒ Zasady ogólne ‒  to ogólne wytyczne odnośnie do ochrony odgromowej obiektów budowlanych, połączonych w nich instalacji, sieci elektroenergetycznych i telefonicznych, jak również ich użytkowników. 
  • PN-EN 62305-2:2012 ‒ Zarządzanie ryzykiem ‒ norma mówi o zasadach oceny ryzyka, jakie związane jest z doziemnym wyładowaniem piorunowym w przypadku instalacji, obiektów budowlanych lub  w pobliżu obiektów budowlanych. Dzięki temu możliwy jest dobór środków ochrony, a co za tym idzie, minimalizacja ryzyka. 
  • PN-EN 62305-3:2011 ‒ Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia ‒ wymagania dotyczące ochrony obiektów budowlanych przed uszkodzeniami fizycznymi oraz ochrony ludzi i zwierząt przed porażeniem napięciami korkowymi i dotykowymi.  
  • PN-EN 62305-4:2011 ‒ Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach ‒ normy dotyczą projektowania, realizacji, eksploatacji środków ochrony zabezpieczających przed wyładowaniem piorunowym. 

Zwody i przewody odprowadzające

Aby instalacja odgromowa działała bez zarzutu jej montaż musi być wykonany z największa precyzją.Na jakie kwestie należy zwrócić szczególną uwagę? 

  • Średnica drutów przeznaczonych do wykonania zwodów i przewodów odprowadzających nie może być mniejsza niż 8 mm. Mniejsza średnica zwiększa ryzyko wyrwania zwodów. 
  • Koniecznie należy pamiętać o zabezpieczeniu zwodami anten, rynien i innych znajdujących się na dachu elementów metalowych. Pominięcie tej czynności spowoduje przeskoki iskrowe, a w konsekwencji pożar. 
  • Połączenia zwodów muszą być wykonane bardzo precyzyjnie i zapewnić bezproblemowy przepływ prądu. 
  • Uziomy mogą być wykonane na kilka sposobów, wyróżnić tutaj możemy uziomy fundamentowe, otokowe oraz pionowe.